fbpx

Neyse ki; herkes için Kadraj Blog var!

Tag archive

Hz. Ali

Gerici ithamı yanlış bir tarif!

Gerici ithamı yanlış bir tarif!

“bazı hoca ve cemaat tipolojisine” dayandırılarak lafazanlık boyutundaki “gerici” ifadesini kullanmak yanlış bir tariftir. Çünkü sözün zihinlerde vardığı yer yanlıştır. Belki “gizli” amaç zaten “İslami gericilik” algısı yaratmak olsa gerek!

Sünni Alevi misin? Peki, gizli dinci ...

Sünni Alevi misin? Peki, gizli dinci …

Mesela, bana göre Muaviye ve soyu gerek öncesiyle, gerek sonrasıyla emevi ekolüyle harekete geçmiş, şeytanın nefs düzlemindeki temsilcisidir; birçok Sünni kesime göre (Yezit dâhil) ne olursa olsun iman etmiş bir sahabedir. Bir yanda ameli hususlarda bana göre yanlış yorumlar söz konusudur; Alevi kesime göre bunları yanlış görmek Sünnilik alametidir!

YUKARI Çık