fbpx
 Kalemzen

Gönül gücü her şeyden üstündür!

Gönül gücü her şeyden üstündür!
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Gönül gücüne inanmak şüphesiz ki; İslamiyet’e inanmanın bir parçasıdır. Çünkü Yüce Kitabımızda, fevkalade önemli pek çok ayet gönül gücünün “evrende en önemli hadiseleri” hissettirir biçimde etkilediğini beyan etmektedir. ─ Gönül gücü.

Bakınız, mesela hep fizik inananlar için bilimsel delil: Sûre-i Fussilet’te, Cenab-ı Hakk buyuruyor ki:

Sizin yenemeyeceğiniz bir düşmanınız varsa, onun imkânları sizden çok üstünse, onunla mücadele etmek için ‘gönül gücünü’ kullanın. Onun hakkında hayırlı temennilerde bulunun” diyor.

Bu şimdi fevkalade ilginç bir şey… Yani gönül gücünü kullanın dediği zaman Cenab-ı Hakk, bir anlamda gönlün gücünün hiç başa çıkamadığınız bir düşmanı dahi dize getireceğini beyan ediyor, Sûre-i Fussilet’te. Şimdi tabii, bunu… İlk anda böyle bir şeye inanmak, kavramak, fiziğe alışmış insanlara… Dünyaya ve maddeye alışmış insanlara çok zor gelir. Yani “Ne biçim bir olaydır ki, fiziğin yenemediği bir hadiseyi gönül gücüyle yensin?” Çünkü gönül, insanın en güçlü organı olduğu halde, en büyük sermayesi olduğu halde hep bir duygudan ibaret ve de hayali, zannî bir şey sanıyor. Hâlbuki gönül fiili bir şeydir.

Gönül gücü ilahi santralden direkt cereyan alır

Yani, gönlün gücü o kadar fiili bir şeydir ki; her şeyi öncelikle geçerek, öne gelip işlerini görür. Bunun en iyi misali aşktır. Bir insan hangi kalıplar içerisinde yoğrulursa yoğrulsun… Mantığı, zekâsı, aklı, kültürü ne olursa olsun; onun, o anki gücü çok sınırlı bir güçtür. O an, âşık olduğu zaman, o güçlerinin hepsini… Öne geçecek bir takım davranışlara geçer. Ve o zaman anlar ki bu gönül, beyinden de üstündür, akıldan da üstündür, fizikten de üstündür… Her şeyden üstündür ama bunu herkes yaşayamadığı için bu aşk gücünün şiddetinde, neler getirip neler götürdüğünü anlayamadığı için gönül gücünü ancak işte anlatarak, çeşitli örnekler vererek tanıtmaya çalışırız. Yoksa gönül gücü, bildiğimiz güçlerin tümünün milyar katı bir güçtür. Bunun esrarı nedir? Çünkü Cenab-ı Hâkk’ın santraline bağlı olan yanımız gönüldür.

Binaenaleyh, gönül gücü ilahi santralden direkt cereyan alan bir güçtür. Hâlbuki fizik güç dediğimiz nükleer güçler dâhil; petrol gücü, silah gücü… Aklınıza ne gelirse, bu potansiyel güçlerin tümü Cenab-ı Hâkk’ın sıfatlarından yansıyan bir görüntüdür. Yani, Cenab-ı Hâkk’ın sıfatları evrenlerin sonsuzluğuna yansımıştır… Bu yansıyan sıfatlardan görülen bir hadisedir. Nükleer güç gibi, silah gücü gibi gördüğünüz fizik güçlerin hepsi bunların imalatıdır.

Hâlbuki gönül gücü direkt ilâhi cereyandır; onun için onunla kıyas etmek mümkün değildir! Her şeyden üstündür kesinlikle gönül gücü!


Kaynak: Bu yazı, Dr. Haluk Nurbaki’nin dokümanlarını paylaştığımız NurbakiMektebi.com sitesindeki çalışmamızdan alıntılanmış olup, kaynak metnin tamamına Gönülden Şerre Atılan Ok sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, medya kaynaklarının yayınlandığı youtube kanalına abone olarak Dr. Haluk Nurbaki’nin sohbetlerini takip edebilirsiniz.

3 Responses to Gönül gücü her şeyden üstündür!

  1. Pingback: Kalbi mühürlenmiş … İlâhi kelâma dikkat! - Kalemzen - KadrajBlog

  2. Pingback: İnsan: Kötü, iyi… Çok Daha iyi? - Kalemzen - KadrajBlog

  3. Pingback: Gönül diriltme sanatı: sevgiyi öğretemezsiniz! - Kalemzen - KadrajBlog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir